close
loading
pokaz.jpg

 

ZAMEK W CZERSKU

 

 

 

Dzięki badaniom archeologicznym dało się ustalić, że najstarsze ślady człowieka na terenie Czerska pochodzą sprzed 2 tys. Lat. W tamtym czasie znajdował się na tych terenach cmentarz popielicowy. Najstarsza, choć krótkotrwała osada istniała między VI a VIII w. Ślady następnej osady pochodzą z IX- X w. budowano wówczas domy słupowe. Stałe osadnictwo rozpoczęło się w XI w. Na całym obszarze zajmowanym obecnie przez zamek zbudowano obronny gród, funkcjonujący przez jedno stulecie. Wał przebiegał mniej więcej w miejscu zamkowych murów.

 

Domy skupione przy wałach o długości 4-5 m., budowane w konstrukcji zrębowej. Znaleziono wiele szczątków garnków. Robiono je z wałeczków, po czym obtaczano na kole garncarskim. Nie ma dowodu, że wytwarzano je na terenie grodu. Odkryto kilka form odlewniczych: do wyrobu sprzączek do pasa, różnokształtnych guzków i plakietek. Istnieje prawdopodobieństwo, że niektóre z palenisk z kawałkami żużlu służyły kowalom. Nie ulega wątpliwości, że wytwarzano wyroby z wapienia, przede wszystkim ciężarki ( do sieci) oraz przęśliki. Świadczy to o tym, że kobiety zajmowały się przędzeniem. Wytwarzano produkty z rogu, szyto buty i inne wyroby skórzane.

Niewątpliwie zajmowano się rybołówstwem. Znaleziono haczyki metalowe, także łuski i kości szczupaka, sandacza, brzany i jesiotra. Polowano na jelenie, sarny, dziki, łosie, znalazły się nieliczne kości turów, żubrów, niedźwiedzi, bobrów i wilków, ciekawostką są kości łabędzie. Podstawę wyżywienia stanowiło mięso zwierząt hodowlanych: bydła, świń, owiec i kóz. Znaleziono szczątki ptactwa domowego: kur, gęsi i kaczek. Były też ziarna żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa i prosa oraz nasiona grochu, soczewicy, szczawiu i komosy białej jak również pestka śliwki. Można się więc domyślać, że mieszkańcy grodu zajmowali się rolnictwem i ogrodnictwem. Z militariów odkryto ostrogi, groty strzał a z późniejszego okresu groty bełtów do kuszy. Unikatowe jest rogowe zakończenie do miecza, bogato zdobione.

Do tego dochodzą wędzidła i podkowy. Konie rozmiarami przypominały tarpany. Znaleziono wapienne kostki do gry i krążki, przypuszczać więc można, że grano w grę zbliżoną do warcabów .Z warstwy XIV wiecznej pochodzi pionek szachowy. Znaleziono również kościane łyżwy, które były używane również jako płozy do saneczek. Najwięcej w grobach znaleziono stalowych noży o różnej wielkości ale o zbliżonym kształcie. Znalazły się też osełki, krzesiwa, kłódki i klucze, grzebienie rogowe, pierścionki z zielonego, czarnego lub żółtego szkła, również paciorki, które tworzyły naszyjniki czasem po kilkaset sztuk. Koraliki miały różny kształt, kolor i pochodzenie. Mniejsze były prawdopodobnie miejscowego wyrobu natomiast te większe, wielobarwne i o wymyślnych kształtach pochodziły z Rusi bądż z Bizancjum i krajów arabskich. Noszono kabłączki skroniowe z brązowego bądź srebrnego drutu o średnicy do 12 mm .Zachowały się ślady skórzanych płóciennych czółek. Były również pierścionki brązowe, niekiedy ze szklanym oczkiem, brązowa bransoleta ze spiralnie zwijanego drutu, ruska brązowa zawieszka i dzwoneczek.

 

Jako ciekawostkę można dodać, że w warstwie z XIV w. znaleziono fragment malowanego naczyńka szklanego, pochodzącego z Syrii bądź z Mezopotamii. Z północy pochodzą kawałki bursztynu, brązowy dzwoneczek jest łączony z ludami bałtyckimi, ale pochodzić może również z obszarów Rusi. Z południa pochodzi srebrny denar Władysława Hermana, również surowiec ołowiu i może innych metali kolorowych. Cmentarz funkcjonował jeszcze przez cały XIII wiek, co prowadzi do stwierdzenia, że za czasów Konrada Mazowieckiego i najbliższych spadkobierców gród znajdował się poza obszarem obecnego wzgórza zamkowego. Najprawdopodobniej był tam, gdzie teraz jest kościół.

 

W XIV wieku na teren wykorzystywany w charakterze cmentarza powraca gród. Buduje się nowe wały drewniano- ziemne, pojawia się nowa zabudowa. W ciągu XIV w. wyrasta nowy ośrodek Warszawa i przejmuje funkcje Czerska.

źródło: zamekczersk.pl

 

 DODAJ KOMENTARZ