close
loading
P POKAZ.jpg

 

PIRAMIDA W RAPIE

 

 

 

Grobowiec rodziny Farenheit. Znajduje się w miejscowości Rapa niedaleko Bań Mazurskich (9km), tuż przy granicy z Rosją (obwód kaliningradzki).

W pierwszej połowie XVIIIw. Farenheitowie wykupili wieś Angerapp od Christopha von Rap (stąd nazwa miejscowości) i zbudowali w.pobliżu neoklasycystyczny pałac w Bejnunach.

Właściciele majątku należeli do ludzi wykształconych, którzy dużo podróżowali po Europie i.wprowadzali wiele nowych rozwiązań w.swojej posiadłości. Ich również jak starożytnych przyciągała magia wiecznego "życia po życiu" w.związku z tym chcieli zbudować grobowiec wzorując się na piramidach egipskich. Na początku XIXw, w.odległości ok.5km od pałacu wzniesiono piramidę według projektu Bartela Thorwaldsena. W.grobowcu w 1811r. jako pierwsza została pochowana 3-letnia córeczka Farenheita być może z.myślą zapewnienia jej nieśmiertelności. Następnie tam pochowano kilku członków rodu budowniczego piramidy Friedricha Heinricha.

Celem budowy grobowca - piramidy było stworzenie warunków sprzyjających mumifikacji ciała

 

Wyliczenia starożytnych budowniczych podają, że typowa piramida powinna odpowiadać m. in. następującym warunkom:

 

  •     powierzchnia każdej ściany bocznej równa powierzchni kwadratu o boku równym wysokości ściany bocznej piramidy
  •     kąt pochylenia ścian 51°52'
  •     odpowiednie ułożenie zwłok
  •     właściwe rozmieszczenie kanałów wentylacyjnych
  •     odpowiednia głębokość osadzenia sarkofagu

 

Piramida mazurska:

 

  •     ma wysokość 15,9m
  •     podstawa kwadratowa 10,4 x 10,4m
  •     trzy otwory wentylacyjne
  •     trumny ułożone na płaskim podłożu
  •     kąt pochylenia ścian zewnętrznych 68-70° (wewnętrznych 51°52')

Pan Leszek Matela na podstawie przeprowadzonych badań radiestezyjiych podaje wiele interesujących danych dotyczących tej wyjątkowej budowli. Stwierdza on, że wybór miejsca budowy piramidy nie był przypadkowy. Jest to miejsce, jak żadne inne w okolicy, o wielkiej mocy koncentracji pozytywnego promieniowania energii Ziemi i Kosmosu. Pozytywne promieniowanie jest wzmacniane w piramidzie przez odpowiedni kształt sklepienia wewnętrznego pod kątem 51°52' - a więc jak w piramidach egipskich, a negatywne działanie energii eliminuje podstawa z kamienia polnego.

Regenerujące właściwości piramid odkrył przed ponad 60 laty Francuz Antoine Bovis, a jego następcy - de Belizal, Chaumery i Morel wykazali również pozytywne działania innych obiektów o.kształtach figuralnych, co nazwali promieniowaniem kształtów.

W Rapie przecinają się trzy linie silnego promieniowania geomantycznego łączące miejsca mocy. Jedna z nich biegnie m.in. od Kowna przez Rapę i dalej przez Wilczy Szaniec k/Kętrzyna do Karlsruhe, jednego z większych miejsc mocy w Europie. Angielski badacz geomancji Nigel Pennick twierdzi, że kwaterę Hitlera k/Kętrzyna zlokalizowano z dużą znajomością wiedzy geomancyjnej. Promieniowanie energii w piramidzie mazurskiej wg Leszka Mateli wynosi około 23tys. jednostek w skali Bovisa. Promieniowanie zdrowego człowieka wynosi 6,5tys. jednostek, a miejsca o natężeniu 18tys. jednostek, uznawane są za miejsca mocy. Podobno komary i muchy omijają wszystkie piramidy.

W latach wojny 1914-1915 i 1945 grobowiec został zdewastowany przez Rosjan, trumny porozbijano i.w.takim stanie znajduje się do dziś. Przeprowadzone badania wykazały, że.pozytywne promieniowanie jest wzmacniane przez odpowiedni kształt sklepienia wewnętrznego, a negatywne działanie energii eliminuje podstawa z kamienia polnego.

 

źródło: mazury.info.pl